Kære besøgende

Grøn Omsorg er en vidensvirksomhed, der arbejder inden for den rammen, der blev defineret i igennem arbejdet med COST 866 om Green Care. Se mere her : green_carea_conceptual_framework

Det er en travl tid, for vi der prøver at udvikle inden for området. Mange initiativer er undervejs, som jeg løbendevil informere om i nyhedsbreve.

Jeg har oprettet virksomheden for at holde området serviceret indtil der kan oprettes mere permanente og fremadrettede initiativer. Der er behov for service, workshops, videndeling, sparring, kvalitetsudvikling, validering af metoder og meget andet. Hvis omkostningerne ved den service skal være til at betale, så har vi brug for dels at etablere rammer for netværk, hvor vi kan yde den service til hinanden, uden at der skal være penge imellem os. Dertil har vi brug for at have en økonomi, så vi kan få hjælp til udviklingsprojekter og medieplatforme. Vi må styrke både fagligheden og vores kommunikation til offentligheden af vore metoder. Det kunne blandt andet have den konsekvens for mig, at navn og domænet Grøn Omsorg overgår til fælles eje og at de ressourcer der allerede nu er lagt i formidlingen kan danne grundlag for udbygning og større detaljering.

Det er min forhåbning, at vi kan få samlet interessenter, der vil byde ind med både ressourcer og støtte til funding. Personer og organisationer som vil medvirke aktivt i netværksdannelse, så vi kan samle kræfterne på tværs af forsknings og praksis områder med det til fælles, at vi deler viden om hvad natur, landbrug og dyr kan på det terapeutiske, det undervisningsmæssige og det alment sundhedsfremmende område.

 

Green Care Netværket er nu en realitet. Vi har en flok spændende medlemmer, en bestyrelse og en årsplan, som vi er ved at få sat i verden.

Du kan finde Green Care Netværket på www.greencarenetvaerk.dk og på https://www.facebook.com/greencarenetvaerket/

Med venlig hilsen
Carsten Ørting Andersen