Jeg yder rådgivning og arrangerer temadage, kurser og foredrag med overskrifterne:

Grøn Omsorg i den (special) pædagogiske praksis.

Er du også optaget af, hvordan du kan dele din glæde ved naturen, dyr og have med de mennesker, som du arbejder professionelt med? Vil du gerne vide mere om valide metoder og hvordan naturen kan understøtte og inkluderes i den pædagogiske udviklingsplan? Forløbet formidler og perspektiverer den tilgængelige teoretiske og praktiske viden fra området og giver inspiration til enkle indsatser, som kan igangsættes umiddelbart uden den stores praktiske erfaring. Ønsker I et lidt længere forløb, går vi mere i dybden med teori, metode og evalueringspraksis.

Lær at være i naturen.

Meget forskning tyder på, at børn og voksne, der ikke er vant til at bruge naturen også har vanskeligt ved at profitere af de positive virkninger, som naturen har for kognition og restitution. Book mig gerne til et familie, institutions eller personale arrangement i en skov, på et landbrug, en rideskole, en park eller lignende og lad os lege, hvile og lave mindfulness tilpasset deltagerne. Målet er, at vi øver os i, at mærke hvad naturen kan gøre for os, så vi bliver bedre til at gøre noget godt for os selv og dele det med andre.

Det multifunktionelle landbrug, når læring og social service indgår i driften.

Landbruget har mulighed for at blive et lokalt, socialt servicetilbud. Holland, Finland og Norge er meget langt med udviklingen af undervisning og sociale tilbud, der er forankret i mindre landbrug. Jeg viser i dette foredrag eksempler fra disse lande og giver mit bud på, hvordan der også i Danmark er basis for at udvikle denne sektor. Hvad kan landbrugsbaseret undervisning være? Hvad er et socialt landbrug? Hvordan kan landbrug der arbejder socialt være med til at styrke lokalmiljøer på landet? Hvordan kan pædagogisk og landbrugsfaglig kompetence supplere hinanden?

Kontakt mig på groenomsorg@gmail.com for pris og booking